Farabi Nedir

Farabi Nedir

Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci  Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında...
Yetki Tanımlaması

Yetki Tanımlaması

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlerinin Yetki Tanımlaması Hakkında 18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” kapsamında...