Yetki Tanımlaması

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlerinin Yetki Tanımlaması Hakkında

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” kapsamında uygulanan Farabi Değişim Programı’na ait rapor girişleri, YÖKSİS veri tabanında yer alan Farabi Otomasyon sistemi aracılığı ile gerçekleşmektedir.

 

Farabi Otomasyon kullanıcı ve rol işlemlerinin daha sağlıklı ve hızlı yürütülebilmesi için Üniversiteniz Farabi Kurum Koordinatörlerinin yetki tanımlaması bundan sonra Üniversiteniz Personel Daire Başkanı tarafından yapılacaktır.