% 10’a Giren Öğrenciler

Değişimde İlk Yüzde Ona Giren Öğrenciler Hk.

6111 sayılı Kanun’un 173. Maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 46. Maddesinin (h) ve (ı) bentleri uyarınca bir dönemde yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar hakkında 01/03/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan 2012.4.214 sayılı kararın 1 inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan “Bir bölüm için sadece o bölümde kayıtlı öğrencilerin her dönem için belirlenen asgari dersi alan öğrenci sayısının (Erasmus, değişim, özel öğrenci vb. öğrenciler hariç) dikkate alınması gerektiğine” şeklinde alınan karara ek olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.12.2013 tarihli toplantısında alınan karar gereğince değişim programına katılan öğrencilerin (gönderen) yükseköğretim kurumunda yüzde on içinde değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Yükseköğretim Kurumlarına Gönderilen Üst Yazı İçin Tıklayınız.