Bahar Dönemi Başvuruları

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik’ in 10 uncu maddesine göre; “? Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için bir başvuru ilanı yayınlar. Birinci ilan 15 Mart, ikinci ilan ise 15 Ekim tarihinden önce yapılır. Bir sonraki yarıyılın değişim işlemleri, ilanın yayınlandığı yarıyıl bitmeden tamamlanır. İfadesi yer almaktadır. 2009-2010 eğitim-öğretim döneminden bu yana bahar yarıyılı için Farabi Değişim Programı kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ilana çıkmış ve kayıtlı öğrencilerini söz konusu programdan faydalandırmışlardır.Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı  ile 2012-2013 eğitim-öğretim dönemi de dahil olmak üzere bu dönemden itibaren sadece bahar yarıyılı ilanı ve başvuru süreci bir sonraki karara kadar durdurulmuştur.